در ايران شايسته سالاري حاكم است وشهروند درجه دو نداريم 

Rouhani-Zahedan

انديشه قصرشيرين : دكتر روحاني رییس جمهور كشورمان گفت در ایران نه تنها هیچ تفاوتی بین “پیروان مذاهب”، “اقوام” و “جنسیت”‌های مختلف وجود ندارد بلکه همه مردم از حقوق شهروندی برابری برخوردارند.

به گزارش وب‌سایت رسمی ریاست جمهوری اسلامی، حسن روحانی روز سه‌شنبه (۲۶ فروردین) در سخنانی در جمع گروهی از مردم زاهدان با بیان این‌که در جمهوری اسلامی «شهروند درجه دو وجود ندارد»، گفت که در کشور تنها “شایسته‌سالاری” حاکم است و هر که «شایسته‌تر» است، «مقامی بر‌تر و والا‌تر و مسوولیتی سنگین‌تر» دارد.

آقای روحانی با تاکید بر این‌که «تمام مردم ایران‌ تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند» اظهار داشت: «خوشحالم که در این استان هم معاون استان‌دار و شیعه و هم اهل سنت داریم. خوشحالم که در این استان هم فرماندار شیعه و هم اهل سنت داریم. خوشحالم که در این استان هم فرماندار از مردان و هم از بانوان داریم.»